Випускний іспит для інтернів-анестезіологів за системою OSCE (Об’єктивний структурований клінічний іспит)

18.06.2019 року на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії з метою визначення рівня теоретичних знань та практичних навиків під час випускного іспиту за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» було використано систему ОСКІ (OSCE). Дана форма іспиту вже не перший рік практикується на кафедрі. В цьому році викладачами кафедри були розроблені і впроваджені ще три нові «станції»: «Теоретична станція», «Інтенсивна терапія» і «Ускладнення під час анестезії».

Сучасні вимоги до професійної підготовки лікарів, інтеграція України до міжнародного освітнього товариства та реформування системи охорони здоров’я диктують необхідність впровадження в освітній процес сучасних міжнародних медичних та освітніх стандартів. Серед таких є запровадження на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії об’єктивного структурованого клінічного іспиту ОСКІ (OSCE). На сьогодні це стандартний метод визначення компетентності та оцінювання клінічних навичок прийнятий як об’єктивна оцінка знань в країнах Європи, США та інших розвинених країнах.

За підсумками оцінювання знань інтернів, найскладнішими станціями виявилися: «Інтенсивна терапія», «Травма, політравма» та «Контроль над дихальними шляхами».

У цьому році на 5% було підвищено середній заліковий бал, який склав 60%. Але незважаючи на це, інтерни, які проходили навчання на кафедрі, успішно впоралися з поставленими завданнями, про що говорить середній загальний бал, який склав 73,8%. При цьому, найкращі результати показали лікарі-інтерни: В. Коваленко – 88,8 %, Р. Кіндратюк – 85,8 %, Т. Кислуха – 85,6 % та О. Зеленчук – 85 %.

Після закінчення іспиту, на засіданні кафедри були проаналізовані підсумки проведеного іспиту, виділені недоліки, визначено напрями для поглиблення знань інтернів з окремих питань.

Як зазначив по закінченні іспиту завідувач кафедри професор Олег Лоскутов, такий сучасний стандартизований метод як ОСКІ, дозволяє об’єктивно та швидко оцінювати знання інтернів та буде надалі використовуватися кафедрою в навчальному та екзаменаційному процесах.

 

International Journal of Stroke
IJS
Британсько-Український Симпозіум