Цикл лекцій на освітньому порталі кафедри «Лікарський освітній портал»

Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і збільшення обсягу інформації призвів до переходу від індустріального до «інформаційного суспільства». Постіндустріальне суспільство характеризується перетворенням знань на ключовий компонент будь-якої сфери людського життя. Сучасний викладач – не лише джерело знань, а швидше, посередник між знаннями і тим, хто їх потребує.

Хоча дослідники, як і усі інші, «втомилися від ZOOM», згідно з даними опитувань понад 900 читачів часопису «Nature», вони навчилися цінувати віртуальні наукові конференції під час пандемії COVID-19. Після року проведення онлайн-презентацій досліджень переважна більшість респондентів (74%), вважають, що наукові зустрічі повинні мати віртуальний компонент після закінчення пандемії. Читачі зазначають простоту відвідування з будь-якої географічної точки світу основною перевагою, хоча й визнають необхідність очного спілкування з колегами.

Підвищення якості підготовки майбутніх анестезіологів вимагає активізації їхньої навчально-пізнавальної діяльності до максимально повної реалізації внутрішнього потенціалу в обраній професії. Актуалізація педагогічного процесу у закладі вищої медичної освіти через сучасні новітні технології сприяє позитивному ставленню лікарів-інтернів до майбутньої професії та формуванню активної позиції щодо самовдосконалення і саморозвитку впродовж усього професійного життя. Інформаційний обмін між викладачем та лікарями, які навчаються, відбувається у процесі спільної освітньої, практичної та наукової діяльності на основі новітніх інформаційних комунікаційних технологій, в яких поєднується досягнення сучасної науки, освіти та інновацій.

Враховуючи вищезазначене, викладачами кафедри анестезіології та інтенсивної терапії на освітньому порталі кафедри «Лікарській освітній портал» у грудні 2021 року та у січні 2022 року проведено цикл лекцій з актуальних проблем сучасної медицини, зокрема, анестезіології та інтенсивної терапії. Найбільшою популярністю користувалися доповіді «Прекондиціювання донора та донорських органів», «Місце глюкокортикоїдних препаратів в інтенсивній терапії COVID-19», «Зберігайте спокій і продовжуйте: українсько-британські паралелі» тощо. Усього було прочитано у форматі онлайн 11 лекцій, які прослухали близько 10 000 слухачів. Отримано позитивні відгуки від багатьох лікарів, які висловили сподівання на продовження подібних презентацій у віртуальному просторі. Цікаво, що більшість аудиторії становлять лікарі-анестезіологи (серед яких чимало лікарів-інтернів) не тільки з України, а й понад 20 країн світу.

International Journal of Stroke
IJS
Британсько-Український Симпозіум