Інтернет-огляди – інноваційний підхід у навчанні лікарів-інтернів

З метою підготовки фахівця, обізнаного з проблемами та шляхами їх вирішення в сучасній анестезіології та інтенсивній терапії на кафедрі постійно впроваджуються у навчальний процес нові форми навчання. Так, за ініціативи завідувача кафедри професора Олега Лоскутова та кураторів, доцентів Юрія Маркова та Андрія Жежера, для вдосконалення навчального процесу на початку лютого 2019 року запроваджено проведення презентацій інтернами у вигляді інтернет-оглядів з актуальних проблем в анестезіології та інтенсивної терапії.

323

Фундамент кваліфікації лікаря закладається в період його навчання, але оновлення спеціалізованої інформації відбувається настільки швидко, що потрібна постійна актуалізація отриманих знань, яка можлива тільки в процесі безперервної освіти. Саме з цього виходить кафедра, вводячи дані нововведення. До того ж, дана форма навчання сприяє формуванню інформаційних потреб у майбутніх фахівців і привчає їх до постійної роботи з науковими електронними ресурсами.

325За час свого існування кафедра набрала чималого досвіду. Робота з підготовки інтернів з року в рік удосконалювалася. Набули широкого використання у навчанні інтернів різноманітні симуляційні технології, що серед інших передбачають відпрацювання практичних навиків на манекенах. Доволі популярними серед лікарів-інтернів залишаються майстер-класи та воркшопи.

Реформування системи охорони здоров’я та якісної підготовки медичних кадрів є пріоритетним для України, оскільки це і сьогодні, і в майбутньому сприятиме поліпшенню якості надання медичної допомоги населенню. На сьогоднішньому етапі одним із найважливіших стратегічних завдань вищої освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Саме задля цього на кафедрі запроваджено здійснення доповідей інтернами перед початком лекцій викладачів кафедри. Це мобілізує молодих лікарів, розвиває комунікативні здібності, сприяє відповідальному ставленню до навчання. Як зазначили самі лікарі-інтерни, подібні підходи сприяють самодисципліні та розвивають навики самоосвіти, що є вкрай необхідним у повсякденному вдосконаленню рівня професійної підготовки.

International Journal of Stroke
IJS
Британсько-Український Симпозіум