Пилипенко Максим Миколайович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук

PylПилипенко Максим Миколайович закінчив Київський Національний медичний університет імені Богомольця у 1997 році. Після закінчення інтернатури посупив до клінічної ординатури, а у 2001 — 2004 роках пройшов навчання у аспірантурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л.Шупика, і 25 лютого 2005 року захистив кандидатську дисертацію за фахом «анестезіологія».

З 2004 р. — асистент, а з 2009 р. — доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л.Шупика.

2002—2009 рр. — профорг кафедри.
2007—2008 рр. — відповідальний за наукову роботу кафедри.
2008—2013 рр. — вчений секретар спеціалізованої Вченої Ради Д26.613.02.

Стажування та наукова работа за кордоном:

2003—2015 р. участь у декількох дослідницьких мітингах з проведення міжнародних багатоцентрових клінічних випробувань.
2000 р. стажування та наукова робота співдослідником в Університетськиій клініці, м.Відень (Австрія).

2001 р. наукова робота відповідальним дослідником в Університетській клініці, м.Відень (Австрія).
2010 р. стажування в національному центрі з неврології та нейрохірургії м.Лондон (Великобританія).
2012 р. стажування в Університетьскій клініці, м.Тулон (Франція).
2012 р. стажування в Європейському симуляційному центрі, м.Майнц (Німеччина).
2014 р. курс лікування травми ATLS, стажування в клініках м.Брайтон та м.Лондон (Велікобританія)
2015 р. робота в координаційній комісії з проведення всеєвропейського обсерваційного дослідження з антибіотикорезистентності, м.Стокгольм (Швеція).
2017 р. стажування в симуляційному центрі Orsi Academy м. Гент та в клініці м. Аалст (Бельгія)

Понад 130 наукових публікацій: серед публікацій у співавторстві є 7 монографій, близько 10 методичних рекомендацій, 7 абстрактів в англомовних наукових виданнях та близько 10 публікацій з методології наукової та навчально-методичної роботи.

Понад 60 доповідей на наукових форумах, у тому числі 5 за кордоном. Участь у 5 міжнародних клінічних випробуваннях як співдослідник, а згодом і як віповідальний дослідник.

М.М. Пилипенко є співорганізатором та координатором роботи Британсько-Українських симпозіумів з анестезіології, інтенсивної терапії та медицині болю — найбільшого наукового форуму в Україні для анестезіологів та фахївців в інтенсивній терапії.

Ключові публікації:

 1. Шлапак І.П., Пилипенко М.М. Посібник з проведення респіраторної підтримки.-К.: Логос, 2003.-134с.
 2. Бобров О.Е., Бучнев В.И., Гирина О.Н., Гришило П.В., Мендель Н.А., Осипова Л.С., Пилецкий А.М., Пилипенко М.Н., Радзиховский А.П., Романюк Л.И., Семенюк Ю.С., Хмельницкий С.И., Шерметинский И.Н., Шлапак И.П. Принципы лечения хирургических больных на фоне хронических обструктивных заболеваний легких.- Киев Феникс – 2002.-312с.
 3. Педаченко Є.Г., Шлапак І.П., Гук А.П., Пилипенко М.М. Черепно–мозкова травма: сучасні принципи невідкладної допомоги (Навчальний посібник), К., 2007. – 312 с.
 4. Шлапак И.П., Лоскутов О.А., Дружина А.Н., Пилипенко М.Н., Тодуров Б.М. Интенсивная терапия острого повреждения легких при тяжелых респираторных вирусных инфекциях (Учебно–методическое пособие), К.: Агат–принт, 2011. – 136 с.
 5. Непроходимость кишечника / [Пилипенко М.Н., Бондарь М.В. Анестезиологическое обеспечение и интенсивная терапия острой кишечной непроходимости.  – Г. 5. – С. 86–124]; под ред. А.П. Радзиховского. – К.: «Феникс», 2012. – 504 с. ISBN 978–966–950–7.
 6. Яворська В.О., Бондарь О.Б., Гребенюк А.В., Гуляєв Д.В., Гуляєва М.В., Євстигнеєва О.В., Костюківська Г.Є., Мацевич О.Ю., Першина Ю.В, Пилипенко М.М., Піонтківська Н.І., Рогова О.Г., Самосюк Н.І., Тріщинська М.А., Фломін Ю.В. Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із гострим ішемічним інсультом та ТІА. Адаптована клінічна настанова, рекомендована Наказом Міністерства охорони здоров’я 03.08.2012 № 602. К.: Видавець Д.В. Гуляєв, 2012. – 144 с.
 7. Анестезіологія та інтенсивна терапія / [Пилипенко М.М., Пилипенко Л.А. Клінічна фізіологія ЦНС – Р. 2.1. – С. 105-115]; під. ред. І.П. Шлапака. – К.: Ніка Прінт, 2012. – Т. 1. – 550 с. ISBN 978–966–8578–19-9.
 8. Анестезіологія та інтенсивна терапія / [Пилипенко М.М. Респіраторна підтримка – Р. 4.14. – С. 490-507.]; під. ред. І.П. Шлапака. – К.: Ніка Прінт, 2012. – Т. 1. – 550 с. ISBN 978–966–8578–19-9.
 9. Pylypenko M.M., Shlapak I.P. Influence of the optimal PEEP level selection on incidence of acute lung injury and outcome in severe head injured patients: a randomized controlled study // Materials of Austrian Congress of Anaesthesiology and intensive care AIC.-2004.- DS8. P 87.
 10. Pylypenko M.M. Current practice of mechanical ventilation: preliminary results of National Survey in Ukraine. Intensive Care Medicine 2013, 39: S(2), 0688.
 11. Pylypenko M.M., Shlapak I.P., Krenn C.-G., Weinstabl C., Hammerle A.F. Comparizon of two different strategies of mechanical ventilation in patients with severe head injury // Materials of Austrian Congress of Anaesthesiology and intensive care. AIC.-2003.- 18. P 39.
 12. M.M. Pylypenko, O.Y. Khomenko Evaluation of ICU physicians’ knowledge and hard tasks for Understanding of mechanical ventilation. Intensive Care Medicine 2014 40: S1, 0870
 13. Pylypenko M., Kyselova I., Vorotyntsev S., Dubrov S., Kobelyatskyy Y. Comparison of satisfaction with postgraduate training in anaesthesiology in European countries and Ukraine: survey of more than 200 clinicians.  European Journal of Anaesthesiology, 2016, Volume 33, e-Supplement 54, 16AP01-7, 483.
 14. Pylypenko M., Kuchma A., Cheremskiy A. Analysis of the severity of pain in the wounded during the conflict in eastern Ukraine and the effectiveness of pain management in the prehospital settings2017, Volume 34, e-Supplement 55, 08AP05-4, p. 224.

Профіль та бібліографічні посилання у базі Google Scholar 

Відеопрезентації:

Що нового в періоперативній респіраторній підтримці (Euroanaesthesia 2017)

Лікування пневмонії — розробка національних протоколів

Стандартизовані системи надання невідкладної допомоги при травмі, політравмі і пораненнях

International Journal of Stroke
IJS
Британсько-Український Симпозіум