Перехідний іспит за системою OSCE лікарів-інтернів 1-го року навчання

Переосмилення підходів у сучасній медичній післядипломній освіті передбачає практичну реалізацію найновіших ідей. Серед таких є широке запровадження на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії ОСКІ (OSCE) – об’єктивного структурованого клінічного іспиту. На сьогодні це стандартний метод визначення компетентності та оцінювання клінічних навичок у США, Великій Британії, Канаді та інших розвинених країнах. 

331

27.02.2019 року на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії з метою визначення рівня теоретичних знань та практичних навиків під час перехідного іспиту лікарів-інтернів першого року навчання за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» було використано систему ОСКІ (OSCE). При цьому оцінювання знань по окремим станціям ‒ «Кардіальна станція», «Передопераційний огляд пацієнта», «Тяжкі дихальні шляхи», «Сердечно-легочная реанимация» та ін.

330

Для підготовки даних станцій на кафедрі була проведена велика робота в ході якої були визначені критерії які могли бути об’єктивно оцінені у моделюванні складних клінічних ситуацій.
Найбільші труднощі у лікарів-інтернів викликали перші дві симуляційні станції. Тому у подальшому слід буде більш прискіпливо саме за цими напрямками підвищувати рівень викладання та відпрацьовувати практичні навички з інтернами.

International Journal of Stroke
IJS
Британсько-Український Симпозіум