Наукові напрямки кафедри

Наукова робота кафедри присвячена актуальним проблемам анестезіології, інтенсивної терапії та клінічної токсикології. Ії основні напрямки включають в себе наступне:

 1. Дослідження критичних станів, обумовлених поєднаною травмою.
 2. Дослідження критичних станів, обумовлених хірургічною патологією (перитонітом, панкреатитом).
 3. Лікування крововтрати.
 4. Безпека анестезіологічного забезпечення у періопераційному періоді.
 5. Періопераційна аналгезія.
 6. Патогенез, діагностика та лікування дихальної недостатності.
 7. Патогенез, діагностика та інтенсивна терапія порушень мозкового кровообігу.
 8. Дослідження критичних станів в акушерській практиці.
 9. Окремі питання токсикології (патогенез та методи детоксикації отруєнь трициклічними антидепресантами, грибами, метадоном).

У 2015 році підведені підсумки науково-дослідницької роботи на тему: “Оптимізація інфузійної підтримки і модуляція реакції системної запальної відповіді у комплексі інтенсивної терапії пацієнтів з діагнозом гострого панкреатиту в ранній фазі” (керівник НДР – професор І.П. Шлапак)

У 2016 році затверджено тему науково-дослідницької роботи: “Розробка організаційних та клінічних аспектів підвищення рівню безпеки пацієнтів в анестезіології та інтенсивній терапії” (керівник НДР – завідувач кафедри, професор О.А. Лоскутов).

Затверджена тема НДР: «Розробка інноваційних технік анестезії та інтенсивної терапії» (проміжний: пoкpащення якocті анеcтезіoлoгічнoгo забезпечення, захисту міокарда та штучного кровообігу під час хірургічного лікування ІХС у пацієнтів літнього та старечого віку). УДК: 617-089.5.001.76:616-039.72.001.5-08. (керівник НДР, завідувач кафедрою професор О.А. Лоскутов).

Участь у науково-дослідній роботі кафедри:

 1. Згржебловська Л.В. Адреномиметична корекція та волемічна підтримка в комплексі інтенсивної терапії поєднаної травми. Д. мед.н. 2011 р. Науковий консультант – проф. І.П. Шлапак.
 2. Егамбердієв У.Ж. Попереджувальна аналгезія, як компонент анестезіологічного забезпечення операцій на щитоподібній залозі. К.мед.н. 2007 р. Науковий керівник – проф. І.П. Шлапак.
 3. Недашківський С. М. Вибір діагностики та оптимізація інтенсивної терапії при гострих отруєннях трициклічними антидепресантами. К.мед.н. 2008 р. Науковий керівник – проф. І.П. Шлапак.
 4. Галушко О.А. Синдром діабетичної стопи: оптимізація анестезіологічної тактики при хірургічному лікуванні. К.мед.н. 2009 р. Науковий керівник – проф. І.П. Шлапак.
 5. Титаренко Н.В. Пролонгована реґіонарна внутрішньо–артеріальна інфузія в інтенсивній терапії гострого панкреатиту важкого ступеня. К.мед.н. 2009 р. Науковий керівник – проф. І.П. Шлапак.
 6. Сергійчук О.В. Оптимізація методів загального знеболення в амбулаторній та малоінвазивній хірургії. К.мед.н. 2010 р. Науковий керівник – проф. І.П. Шлапак.
 7. Доморацький О.Е. Стан когнітивних функцій хворих в періоперативному періоді при загальнохірургічних втручаннях, виконаних в умовах тотальної інтравенозної анестезії. К.мед.н. 2011 р. Науковий керівник – проф. І.П. Шлапак.
 8. Строкань А.М. Реґіонарна пролонгована блокада як адекватний метод знеболення після операцій ендопротезування колінного суглоба у хворих похилого віку. К.мед.н. 2012 р. Науковий керівник – проф. І.П. Шлапак.
 9. Дзюба Д.О. Каудальна післяопераційна аналгезія хворих з грижами передньої черевної стінки. К.мед.н. 2012. Науковий керівник – доц. С.М. Бишовець.
 10. Дацюк О. І. Інфузійно-трансфузійна терапія в комплексі інтенсивної терапи гострого панкреатиту тяжкого ступеня. К.мед.н.
 11. Гомон М. Л. Регіонарні методи анестезії/аналгезії в ортопедотравматологічній практиці. Д. мед.н.
 12. Лоскутов О. А. Стратегії кардіопротекції в комплексі анестезіологічного забезпечення операцій аорто-коронарного шунтування. Д. мед.н.
 13. Дружина О. М. Ультрафільтрація крові в оптимізації анестезіологічного забезпечення при операціях з штучним кровообігом у дітей. К.мед.н.
 14. Кучинська І. А. Протективна тактика штучної вентиляції легенів у постраждалих з тяжкою політравмою, ускладненої синдромом поліорганної недостатності. К.мед.н.
 15. Строгуш О. М. Оптимізація мультимодального знеболення після ортопедо — травматологічних оперативних втручаннях на нижніх кінцівках. К.мед.н.
 16. Крамарева О. Г. Оптимізація волемічної підтримки у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою. К.мед.н.
 17. Галушко О. А. Інтенсивна терапія хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті. Д. мед.н.
 18. Дружина О. М. Анестезіологічне забезпечення операцій зі штучним кровообігом у пацієнтів похилого та старечого віку
 19. Судакевич С. М. Вплив глибини анестезії та режимів перфузії на стан когнітивної функції хворих на ішемічну хворобу серця, оперованих в умовах штучного кровообігу. К.мед.н.

Професор кафедри О.А. Галушко є вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями «Анестезіологія та інтенсивна терапія» та «Акушерство і гінекологія».

 Силами колективу кафедри вийшли в світ 2 томи підручника “Анестезіологія та інтенсивна терапія”. У планах публікація 3 тому підручника.

Створена наукова школа, до складу якої увійшли всі викладачі кафедри. В 2016 році було прийнято рішення про присвоєння научній школі по анестезіології та інтенсивній терапії імені И.П. Шлапака.

Публікації, на основі яких була створена школа:

 1. Черепно-мозкова травма:сучасні принципи невідкладної допомоги.
  Е.Г. Педаченко, І.П. Шлапак, А.П. Гук, М.М. Пилипенко
 2. Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із хребетно-спинномозковою травмою. Методичні рекомендації.
 3. Интенсивная терапия острого повреждения легких при тяжелых респираторных вирусных инфекциях. Учебно-методическое пособие. Шлапак И.П., Лоскутов О.А., Дружина А.Н., Пилипенко М.Н., Тодуров Б.М.
 4. Анестезіологія та інтенсивна терапія. Том 1. Під редакцією І.П. Шлапака
 5. Анестезіологія та інтенсивна терапія. Том 2. Під редакцією І.П. Шлапака
 6. Інфузійна терапія інфекційних хвороб. І.П.Шлапак, О.А.Голубовская, А.А.Галушко
 7. Периферична регіонарна анестезія. Шлапак І.П., Строкань А.М.
 8. Цукровий діабет: погляд з позиції лікаря-анестезіолога. І.П.Шлапак, О.А.Галушко
 9. Інфузійна терапія в практиці лікаря внутрішньої медицини. Шлапак І.П., Нетяженко В.З., Галушко О.А.
 10. Епідуральна аналгезія під час пологів. Методичні рекомендації. Вдовиченко Ю.П., Шлапак І.П., Ващук Ф.С., Жежер А.А.
 11. Анестезиологическое обеспечение пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией. О.А. Лоскутов, И.П. Шлапак, А.Н. Пархоменко, О.И. Иркин, Б.М. Тодуров, О.А. Пивоварова

На кафедрі проводиться підготовка наукових кадрів у очній та заочній аспірантурі, магістратурі та клінічній ординатурі.

Доцент кафедри О.А. Галушко є вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями «Анестезіологія та інтенсивна терапія» та «Акушерство і гінекологія».

Починаючи з 2008 року кафедри сумісно з Ukrainian Medical Association of the United Kingdom, The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, The Royal Marsden Hospital, University College London Centre for Anaesthesia, Brighton and Sussex Universits Hospitals, Guy’s and St Tomas’ Hospital, St Georges University Hospital щорічно організують та проводять традиційні Британо-Українські симпозіуми, де беруть активну участь як доповідачі та модератори мастер-класів і фахових семінарів.

Статті

По авторам:

О.А. Лоскутов

 1. Влияние различных видов анестезиологического обеспечения пациентов на устойчивость миокарда к ишемическим воздействиям. Лоскутов О.А.
 2. Гистологическое состояние миокардиоцитов в условиях моделированной ишемии при различных видах анестезиологического обеспечения. Лоскутов О.А.
 3. Ультраструктурная характеристика митохондрий в условиях экспериментальной ишемии миокарда. Лоскутов О.А.
 4. Системная гемодинамика и функциональное состояние сердца при анестезиологическом обеспечении с использованием пропофола. Лоскутов О.А.
 5. Системная гемодинамика и функциональное состояние сердца при анестезиологическом обеспечении с использованием в качестве гипнотика севофлурана. Лоскутов О.А.
 6. Синдром інфузії пропофолу: етіологія, клініка, профілактика. О.А. Лоскутов, В.Г. Колесников
 7. Влияние уровня гемоглобина и гематокрита на функциональное состояние системной гемодинамики и сократительную способность миокарда. О.А. Лоскутов
 8. Impact of General Anesthesia on the Activity of Lipids Peroxidase Oxidation During Cardiac Surgery for Elderly Patients. Oleg Loskutov, Oleksandr Druzhyna
 9. Противовирусная и антибактериальная терапия в лечении внебольничных пневмоний. Лоскутов О.А., Дружина А.Н., Колесников В.Г.
 10. Опыт использования экстракорпоральной мембранной оксигенации в лечении острого инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком. Дружина А.Н., Лоскутов О.А., Шлапак И.П., Тодуров Б.М.
 11. Влияние глубины анестезии на развитие послеоперационных конгитивных дисфункций. Лоскутов О.А., Судакевич С.Н., Шлапак И.П., Тодуров Б.М.
 12. Особенности мозгового кровотока при анестезиологическом обеспечении пациентов пожилого и старческого возраста. Лоскутов О.А., Дружина А.Н., Судакевич С.Н., Шлапак И.П., Тодуров Б.М., Дынник О.Б., Ковалевская О.А.
 13. Гемотрансфузионные осложнения в практике интенсивной терапии. О.А.Лоскутов, А.Н.Дружина, Р.А.Волошин, И.Ю.Мокрик, А.Н.Гуртовенко, В.Ф.Онищенко, А.Н.Криштоф, В.В.Лазоришинец.
 14. Концепция проведения операций по «бескровной» методике в детской кардиохирургической практике. Лоскутов О.А., Дружина А.Н., Судакевич С.Н., Левина Н.В., Оверко Ю.В., Довгань А.М., Тодуров Б.М.
 15. Особенности анестезиологического обеспечения пациентов с полным атриовентрикулярным септальным дефектом. Лоскутов О.А., Оверко Ю.В., Максименко Л.Н., Гончаренко Н.В., Вашкеба В.Ю., Довгань А.М., Тодуров Б.М.
 16. Клинический случай операции у пациента с сопутствующей гемофилией А, прооперированного в условиях искусственного кровообращения. Лоскутов О.А., Дружина А.Н., Вашкеба В.Ю., Довгань А.М.

С.М. Бишовець

О.А. Галушко

І.Р. Малиш, Л.В. Згржебловська

 1. Цитокиновый профиль при развитии циркуляторной недостаточности у  пострадавших с тяжелой политравмой. И.Р.Малыш,  Л.В. Згржебловская
 2. Нозокомиальные инфекции и развитие СПОН у пострадавших с тяжелой политравмой. И.Р.Малыш, Л.В. Згржебловская
 3. Характеристика изменений в клеточном и гуморальном иммунитете у пострадавших с синдромом полиорганной недостаточности вследствие тяжелой политравмы. И.Р.Малыш, Л.В. Згржебловская
 4. Влияние эмпирической антибактериальной терапии на параметры газообмена при развитии нозокомиальной пневмонии у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой. И.Р.Малыш, Л.В. Згржебловская
 5. Спонтанная и индуцированная продукция основных провоспалительных цитокинов и их уровни в плазме у пострадавших с тяжелой политравмой. И.Р.Малыш,  Л.В. Згржебловская
 6. Влияние интермиттирующей вено-венозной гемодиафильтрации на цитокиновый профиль  у пострадавших с  тяжелой политравмой. И.Р. Малыш, П.Д. Дворский, И.В. Бондаренко, Л.В. Згржебловская
 7. Спонтанная и индуцированная продукция антивоспалительных медиаторов и их уровень в плазме у пострадавших с тяжелой политравмой. И.Р.Малыш,  Л.В. Згржебловская
 8. Влияние анальгоседации на показатели неспецифического, клеточного, гуморального иммунитета у пострадавших с  тяжелой политравмой. И.Р.Малыш,  Л.В. Згржебловская
 9. Влияние анальгоседации на уровень спонтанной и индуцированной продукции цитокинов и их уровень в плазме у пострадавших с тяжелой политравмой. И.Р.Малыш,  Л.В. Згржебловская
 10. Влияние раннего энтерального и парентерального питания в сочетании с анальгоседацией на уровень спонтанной продукции цитокинов  у пострадавших с тяжелой политравмой. И.Р.Малыш,  Л.В. Згржебловская
 11. Влияние раннего энтерального и парентерального питания в сочетании с анальгоседацией на показатели неспецифического иммунитета  у пострадавших с тяжелой политравмой. И.Р.Малыш,  Л.В. Згржебловская
 12. Влияние раннего энтерального и парентерального питания в сочетании с анальгоседацией на показатели клеточного и гуморального иммунитета  у пострадавших с тяжелой политравмой. И.Р.Малыш,  Л.В. Згржебловская
 13. Влияние раннего энтерального и парентерального питания в сочетании с анальгоседацией на уровень индуцированной продукции цитокинов  у пострадавших с тяжелой политравмой. И.Р.Малыш,  Л.В. Згржебловская
 14. Влияние раннего энтерального и парентерального питания в сочетании с анальгоседацией на цитокиновый статус у пострадавших с тяжелой политравмой. И.Р.Малыш,  Л.В. Згржебловская

І.А. Кучинська

 1. Роль системи Novalung у комплексному лікуванні гострих та хронічних легеневих захворювань. І.А.Кучинська
 2. Динаміка рівня цитокінів як показника ступеня біотравми у пацієнтів із тяжкою політравмою, у яких застосовувалися двохфазні режими респіраторної підтримки. І. Р.Малиш, Л. В. Згржебловська, І. А. Кучинська
 3. Застосування принципів бріджинг-терапії при супутній гострій печінковій недостатності. Кучинська І. А., Бондар М. В., Арешніков Д. Б., Шаповал С. С., Добуш Р. Д.
 4. Тактика анальгоседації у пацієнтів з поліорганною недостатністю на фоні тяжкої політравми, у яких були застосовані протективні режими вентиляції APRV/Biphasic. І. А. Кучинська
 5. Зміни в показниках газообміну та кислотно – лужного стану при застосуванні протективних режимів вентиляції APRV/BiPhasic у постраждалих з тяжкою політравмою. І. А. Кучинська, І. Р. Малиш, Л. В. Згржебловська
 6. Вплив режимів вентиляції APRV/Biphasic на показники системної гемодинаміки у постраждалих з тяжкою поєднаною травмою в період розвитку синдрому поліорганної недостатності. І. А. Кучинська, І. Р. Малиш, Л. В. Згржебловська
 7. Застосування різних схем аналгоседації у пацієнтів з політравмою у відділенні інтенсивної терапії. Згржебловська Л. В., Малиш І. Р., Кучинська І. А.

С.М. Недашківський

 1. Клінічний досвід використання гідроксиетилкрохмалю другої генерації “Хетасорб” у пацієнтів з травматичним, геморгічним шоком та гіповолемічними станами. Недашківський С.М., Бишовець С.М., Крилов С.В., Кучма А.В.
 2. Отруєння грибами: діагностика, патофізіологія, клінічні прояви та невідкладна допомога. Сучасні підходи. С.М. Недашківський
 3. Особливості клініки, діагностики та лікування при отруєнні метадоном. С.М. Недашківський, О.В. Іващенко, В.М. Падалка, В.Ф. Струк
 4. Надання спеціалізованої медичної допомоги на дошпитальному етапі при синдромі тривалого здавлення тканин. І.С. Зозуля, І.П. Шлапак, В.К. Худошин, С.М. Недашківский, О.В. Курашов, О.В. Худошина
 5. Клінічні прояви та тактика інтенсивної терапії при укусах отрутних змій та комах. Недашківський С.М., Іващенко О.В., Падалка В.М., Струк В.Ф., Богомол А.Г.
 6. Дифференцированная интенсивная терапия  больных  с  острым  отравлением  трициклическими  антидепрессантами. С. М. Недашковский, И. П. Шлапак, О. В. Курашов, Н.В. Алексеенко, В.Н. Падалка, Н.О. Ходоско

М.М. Пилипенко

А.М. Строкань

International Journal of Stroke
IJS
Британсько-Український Симпозіум