Книги

32 «Анестезіологія та інтенсивна терапія» Том 1

Під редакцією І.П. Шлапака
Підручник


Перший том посібника складається з чотирьох розділів. У першому розділі описані історія і організація анестезіології та інтенсивної терапії в Україні і в світі, юридичні й деонтологічні аспекти спеціальності. Другій розділ присвячений основам клінічної фізіології. У третьому розділі розглядається клінічна фармакологія основних засобів для наркозу, місцевих анестетиків, опіоїдів, міорелаксантів та середовищ для інфузіонно-трансфузіонної терапії. Четверта частина присвячена загальним питанням хірургічного знеболювання та інтенсивної терапії.

Посібник рекомендований для використання в навчальному процесі лікарів-інтернів за фахом «анестезіологія та інтенсивна терапія», на циклах передатестаційної підготовки, а також на циклах тематичного удосконалення.


53 «Анестезіологія та інтенсивна терапія» Том 2

Під редакцією І.П. Шлапака
Підручник


Другий том підручника присвячений окремим проблемам анестезіологічного забезпечення в різних галузях медицини (кардіохірургії, нейрохірургії, травматології, щелепно-лицьовій хірургії тощо), особливостям проведення анестезії у хворих із супутньою патологією різних органів та систем організму та огляду сучасних рекомендацій по лікуванню гострих і небезпечних для життя станів, які розвиваються у хворих, що стають пацієнтами відділень інтенсивної терапії.

Підручник рекомендований для використання в навчальному процесі лікарів-інтернів за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія», на передатестаційних циклах, а також на циклах тематичного удосконалення за даною спеціальністю.


36«Периферична регіонарна анестезія»

Шлапак І.П., Строкань А.М.


У посібнику детально описані загальні принципи проведення регіонарної анестезії.

Наведені протоколи нейростимуляційного і ультразвукового пошуку нервових стовбурів.
Наведено особливості проведення різних видів регіонарних блокад та методи їх оптимізації, враховуючи практичний досвід авторів. Посібник призначений для анестезіологів, лікарів відділень інтенсивної терапії, ортопедів-травматологів. Рекомендовано для використання в навчальному процесі лікарів-інтернів за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія», на передатестаційних циклах, а також на циклах тематичного удосконалення за даною спеціальністю.

Посібник вийшов на двух мовах — українській та російській — та доступна програма для мобільних пристроїв (Android) .

Завантажити книгу українською (pdf)

Завантажити книгу російською (pdf)

56


33«Интенсивная терапия острого повреждения легких при тяжелых респираторных вирусных инфекциях»

Шлапак И.П., Лоскутов О.А., Дружина А.Н., Пилипенко М.Н.,
Тодуров Б.М. Учебно-методическое пособие


У навчально-методичному посібнику представлені основні принципи лікування синдрому гострого пошкодження легень та/або гострого респираторного дистрес синдрому (ГРДС). Особливу увагу приділено лікуванню цих синдромів, що викликані вірусними пневмоніями, в тому числі вирусом грипу А (Н1N1). Поряд з описом сучасних режимів ШВЛ та методик інтенсивної терапії пацієнтів з СГПЛ і ГРДС, пильну увагу приділено й другим перспективним направленням лікування, як, наприклад, методиці проведення екстракорпоральної мембранної оксигенації.


54«Інфузійна терапія інфекційних хвороб»

І.П. Шлапак, О.А. Голубовская, А.А. Галушко


В посібнику детально описані патогенез, клініка та інтенсивна терапія гострих і хронічних станів, що зустрічаються в лікуванні інфекційних хвороб, при яких одним з основних методів лікування є інфузійна терапія. Висвітлюються критерії ефективності лікування та типові помилки, що спостерігаються в клінічній практиці при використанні різних програм інфузійної терапії цих станів. Посібник призначений для лікарів-інфекціоністів, анестезіологів, лікарів відділень інтенсивної терапії, а також фахівців суміжних спеціальностей. Посібник рекомендований для використання в навчальному процесі серед лікарів-інтернів за спеціальністю «інфекційні хвороби», «анестезіологія та інтенсивна терапія», на передатестаційних циклах, а також на циклах тематичного удосконалення.


22«Цукровий діабет: погляд з позиції лікаря-анестезіолога»

І.П. Шлапак,О.А. Галушко


В посібнику детально описані системні ураження, які виникають при цукровому діабеті та їх вплив на перебіг анестезії, та післяопераційного періоду. Наведено особливості проведення анестезії, а також ведення хворих на цукровий діабет з різними проявами больового синдрому. Значне місце займає виклад патогенезу, клініки та інтенсивної терапії станів, обумовлених декомпенсацією цукрового діабету(так званих діабетичних ком).

Посібник призначений для анестезіологів, лікарів відділень інтенсивної терапії, а також фахівців суміжних спеціальностей, що беруть участь в лікуванні хворих на цукровий діабет. Він рекомендований для використання в навчальному процесі лікарів-інтернів за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія», на передатестаційних циклах, а також на циклах тематичного удосконалення за даною спеціальністю.


133Інфузійна терапія в практиці лікаря-ендокринолога

І.П. Шлапак, Б.М. Маньковський, О.А. Галушко, І.М. Кондрацька 


В посібнику детально описані патогенез, клініка та інтенсивна терапія захворювань і патологічних станів в ендокринології, при яких одним з основних методів лікування є інфузійна терапія. Посібник призначений для ендокринологів, анестезіологів, лікарів відділень інтенсивної терапії, а також фахівців суміжних спеціальностей, що беруть участь у лікуванні хворих, які потребують проведення інфузійної терапії. Посібник рекомендований для використання в навчальному процесі серед лікарів-інтернів за спеціальностями «Ендокринологія» і «Анестезіологія та інтенсивна терапія», на передатестаційних циклах, а також на циклах тематичного удосконалення.


24«Черепно-мозкова травма:сучасні принципи невідкладної допомоги»

Е.Г. Педаченко, І.П. Шлапак, А.П. Гук, М.М. Пилипенко


У навчально-методичному посібнику детально описані основні принципи невідкладної медичної допомоги при черепно-мозковій травмі. Представлені сучасні підходи і методики інтенсивної терапії хворих з черепно-мозковою травмою. Посібник призначений для лікарів-анестезіологів, лікарів-нейрохірургів і травматологів, а також для лікарів суміжних спеціальностей, що беруть участь у лікуванні хворих з черепно-мозковою травмою. Посібник рекомендований для використання в навчальному процесі при підготовці за спеціальностями нейрохірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія, на циклах інтернатури, спеціалізації, передатестаційних циклах, циклах тематичного удосконалення.


25«Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із хребетно-спинномозковою травмою»

Методичні рекомендації

У представлених методичних рекомендаціях наведені сучасні принципи діагностики та лікування хворих із хребетно-спинномозковою травмою в гострому періоді.При цьому доцільно відокремити стандарти організації допомоги і лікувально-діагностичні рекомендації, або клінічні протоколи.

 


34«Інфузійна терапія в практиці лікаря внутрішньої медицини»

Шлапак І.П., Нетяженко В.З., Галушко О.А.


У навчальному посібнику детально описано патогенез, клініку та інтенсивну терапію гострих і хронічних станів, за яких одним з основних методів лікування є інфузійна терапія. Висвітлено критерії ефективності лікування й типові помилки, що трапляються в клінічної практиці при використанні різних програм інфузійної терапії цих станів.

Для лікарів внутрішньої медицини, лікарів відділень інтенсивної терапії, фахівців суміжних спеціальностей, які лікують хворих, котрі потребують проведення інфузійної терапії, для лікарів-інтернів спеціальності «анестезіологія та інтенсивна терапія», слухачів передатестаційних циклів і циклів тематичного удосконалення.


IMG_0053«Тлумачний словник з клінічної токсикології»

Марков Ю.І., Недашківський С.М., Лоскутов О.А.

«Тлумачний словник з клінічної токсикології» є першим в Україні довідником, в якому наводяться найпоширеніші терміни, що зустрічаються в новітній лексиці з клінічної токсикології. Словник містить понад 1000 слів і словосполучень, у тому числі, що увійшли в українську мову протягом останнього десятиліття

Словник розрахований на широкий загал медичної спільноти, насамперед, лікарів-інтернів, токсикологів та анестезіологів, а також лікарів загальної практики — сімейної медицини та медицини невідкладних станів.


history_book

«Сторінки історії анестезіології України»

Лоскутов О.А., Бондар М.В., Марков Ю.І., Болюк М.В., Єфіменко Р.А. 

У виданні представлено різні періоди становлення і розвитку анестезіології в Україні — від часів М.І. Пирогова, В.О. Караваєва та Т.Л. Ванцетті до сьогодення. Наведено біографічні дані «піонерів» української анестезіології із зазначенням того внеску, який вони зробили у скарбницю вітчизняної медицини. Висвітлено роль кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика у становленні профільної спеціальності в Україні. Видання присвячено 100-річному ювілею Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупиката розраховано на широкий загал медичної спільноти, насамперед, лікарів-анестезіологів й усіх, хто цікавиться історією української медицини.


362«Оцінка передопераційного статусу пацієнта і підготовка до хірургічного втручання» 

О.А. Лоскутов, М.В. Бондар, Б.М. Тодуров, М.І. Гуменюк, О.А. Галушко, Ю.І. Марков, І.А. Кучинська.  

У роботі представлено основні принципи передопераційної оцінки стану пацієнтів дорослого віку і методи їхньої підготовки до анетезії та оперативного втручання. Особливу увагу приділено анестезіологічним заходам (менеджменту) доопераційної підготовки пацієнтів із різноманітними соматичними патологіями. Навчальний посібник призначено для лікарів анестезіологів, лікарів відділень інтенсивної терапії, хірургів, слухачів циклів тематичного удосконалення з анестезіології та ІТ, лікарів-інтернів зі спеціальностей хірургічного профілю та анестезіології. 

International Journal of Stroke
IJS
Британсько-Український Симпозіум