Дружина Олександр Миколайович

Професор, доктор медичних наук

90  Дружина Олександр Миколайович закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 1999 році за спеціальністю «Лікувальна справа». За основним місцем роботи займає посаду завідувача відділення екстракорпоральних методів лікування в ДУ «Інститут серця» МОЗ України.

    З червня 2010 р. працював доцентом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії імені П.Л. Шупика за сумісництвом. З 2020 року — професор кафедри.

  Автор 63 друкованих робіт, з них 58 наукового и 5 учбово-методичного характеру. В спеціалізованих виданнях опубліковано 35 наукових статей. 18 робіт опубліковано в іноземних виданнях (Великобританія, Росія, Білорусь). Він являється співавтором 3 монографій та підручника по анестезіології та інтенсивної терапії. Автор та співавтор 3 патентів на винахід.

   В теперішній час О.М. Дружина впроваджує в повсякденну практику сучасні методи штучного кровообігу на основі використання методики пульсуючого кровообігу. Виконує консультативну роботу в відділенні інтенсивної терапії ДУ « Інститут серця» МОЗ України, а також в лікувальних закладах України та зарубіжжя.

   О. М. Дружина являється членом Асоціації серцево-судинних хірургів України, діючим членом Асоціації спеціалістів з аритмології та електрофізіології серця, а також дійсним членом Міжнародної організації екстракорпоральної підтримки життєдіяльності (ESLO).

В 2020 році захистив дисертацію «Анестезіологічне забезпечення операцій зі штучним кровообігом у пацієнтів похилого та старечого віку» на вчене звання доктора медичних наук.

International Journal of Stroke
IJS
Британсько-Український Симпозіум