Дослідження нових речовин з антигіпоксичними властивостями — експериментальна робота кафедри

На сьогоднішній день доведено, що будь-який критичний стан в організмі супроводжується порушенням доставки та споживання кисню. Тяжкість та тривалість аноксичного впливу обумовлюють ступень функціонально-метаболічних порушень в клітині. Боротьба з гіпоксією є однією з ключових проблем в сучасній інтенсивній терапії критичних станів. Тому розробка препаратів та методик, спрямованих на профілактику і лікування ішемічних ушкоджень тканин в даний час стає актуальним та непростим завданням.

316Кафедра анестезіології та ІТ проводить активну роботу по вивченню даного питання.  Співробітники кафедри розпочали вже другу серію гострих експериментів в рамках науково-дослідної роботи «Розробка способів фармакологічного захисту організму від різних видів тканинної гіпоксії». Серія гострих експериментів була присвячена дослідженню ряду нових речовин  із групи конденсованих індолів, що теоретично мають антигіпоксичні властивості.

Дослідження проводяться на базі віварію НМАПО імені П. Л. Шупика (завідувач — А.А. Задніпрян). Під керівництвом завідувача кафедри, д.мед.н., професора О.А. Лоскутова в наукову групу входять доценти Д.О. Дзюба, О.М. Дружина, клінічні ординатори кафедри М. Болюк, Р. Єфіменко та інтерни кафедри. Особливу подяку за допомогу кафедра висловлює кардіохірургу ДУ «Інститут серця МОЗ України», к. мед.н.  В.Б. Дем’янчуку.

Лабораторним тваринам в умовах інтравенозної анестезії проводилась перфузія розчинів дослідних речовин у коронарні судини, для визначення їх ефективності в плані антигіпоксичного захисту. В ході експерименту виконано забір гістологічного матеріалу у 8 груп дослідження. Ми очікуємо, що науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати будуть мати безумовний інтерес та сприяти розвитку представлень про збереження життєздатності організму в стані гіпоксії.

International Journal of Stroke
IJS
Британсько-Український Симпозіум