Дзюба Дмитро Олександрович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук

 dzuДзюба Дмитро Олександрович закінчив лікувальний факультет Луганського державного медичного університету у 2005 році.

У 2005-2008 роках проходив одночасно інтернатуру та магістратуру, на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (НМАПО) на базі Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги (КМКЛШМД).

У 2008-2011  роках навчався в очній аспірантурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО.

 З 2011 року по теперішній час працює асистентом вищезгаданої кафедри. В 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Каудальна післяопераційна аналгезія хворих з грижами передньої черевної стінки». З січня 2017 року перейшов на посаду доцента кафедри.

 Автор та співавтор більш ніж 40 наукових публікацій.

 Коло наукових інтересів: реґіонарна анестезія, післяопераційне знеболювання, особливості внутрішньовенної анестезії, анестезіологічне забезпечення втручань в інтервенційній радіології.

  Ключові публікації :

  1. Дзюба Д.О. Роль каудальної анестезії у післяопераційному знеболенні пахових кил // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2010. – № 1. – С. 27-29
  2. С.М. Бишовець, Дзюба Д.О. Досвід застосування каудальної аналгезії бупівакаїном у поєднанні з морфіном для післяопераційного знеболювання хворих після герніопластики вентральних гриж: переваги, ускладнення та побічні ефекти // Український медичний часопис. – 2011. – №3(83). – С. 110-112
  3. Пат. 51615 Україна. Спосіб післяопераційного каудального знеболювання місцевим анестетиком у поєднанні з морфіном хворих після герніопластики / Д. О. Дзюба (UA). – № u201000290

 

International Journal of Stroke
IJS
Британсько-Український Симпозіум