Галушко Олександр Анатолійович

Професор кафедри, доктор медичних наук

Gal Галушко Олександр Анатолійович закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут, лікувальний факультет  в 1993 році. В 1996 – 2009 роках працював лікарем-анестезіологом Вишгородської центральної районної лікарні Київської області. Закінчив заочну аспірантуру при кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л.Шупика. У 2009 роц захистив кандидатську дисертацію по темі «Синдром діабетичноі стопи: оптимізація анестезіологічного забезпечення при хірургічному лікуванні».

З 2009 року працює асистентом кафедри, а з червня 2013 року – доцентом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

 Коло наукових інтересів Галушка Олександра Анатолійовича включає питання анестезії у хворих на цукровий діабет, проблеми інтенсивної терапії гострих порушень мозкового кровообігу, теоретичні й практичні аспекти інфузійної терапії.

 У 2013 році Галушко О.А. призначений вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями «анестезіологія та інтенсивна терапія» та «акушерство і гінекологія».
У 2014 році отримав вчене звання доцента.
У 2015 році обраний головою Комісії з навчально-методичної роботи та міжнародних зв’язків хірургічного факультету НМАПО імені П.Л.Шупика.
У 2018 році захистив докторську дисертацію «Інтенсивна терапія хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті» і отримав наукову ступінь доктора медичних наук.
З 2019 року — професор кафедри анестезіології та ІТ НМАПО імені П.Л. Шупика
У 2020 році отримав вчене звання професора.

Ключові публикації:

  1. Шлапак І.П., Галушко О.А. Цукровий діабет: погляд з позиції лікаря-анестезіолога. Навчальний посібник. – К.: Книга-плюс, 2010. – 160 с.
  2. Шлапак І.П., Нетяженко В.З., Галушко О.А. Інфузійна терапія в практиці лікаря внутрішньої медицини. – К.: Логос, 2013. – 308 с.
  3. Galushko O.A. New opportunities for correction of water and electrolyte homeostasis disorders in critical conditions // Critical care and catastrophe Medicine, 2014. — №13-14. – P.57-64.
  4. Вогнепальні поранення кінцівок. Травматичний шок: методичні рекомендації / Бур’янов О.А., Страфун С.С., Шлапак І.П., Лакша А.М., Галушко О.А. та співав. – К., 2015. – 32 с.
  5. Шлапак І.П., Голубовська О.А., Галушко О.А. Інфузійна терапія інфекційних хвороб: посібник-довідник практикуючого лікаря. – К., 2015. – 288 с.

Профіль та бібліографічні посилання у базі Google Scholar

Відеопрезентації: 

Особливості інфузійної терапії при ГПМК

Чи є місце для колоїдно-гіпертонічних розчинів в практиці інтенсивної терапії? 

 

International Journal of Stroke
IJS
Британсько-Український Симпозіум