Бишовець Сергій Миколайович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук

Bys  Народився 16 січня 1960 року в місті Усурійську Приморського краю Росії в сім’ї службовців. Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця у 1984 році.

У 1984 — 1985 роках пройшов однорічну спеціалізацію за фахом анестезіологія і реаніматологія на кафедрі анестезіології-реаніматології Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця на базі Київської міської клінічної лікарні №3.

У 1985 р., після закінчення інтернатури, приступив до роботи лікарем-анестезіологом відділення реанімації в тільки що відкритій Київський лікарні швидкої медичної допомоги.

1988–1990 рр. – клінічна ординатура на кафедрі анестезіології–реаніматології Київського державного інституту удосконалення лікарів зі спеціальності анестезіологія–реаніматологія.
1995 р. – стажування з питань невідкладної медицини: «Emergency medical services train the trainers program consisting of review and refine ment of the pre-hospital curriculum, teaching methodology and EMS center operations»,Ричмонд (США).
1995 р. – стажування в академії по підготовці фахівців з невідкладної медицини та госпіталі «ConeyIsland»: «The course pre–hospita landhospita lemergency medical services», Нью–Йорк (США).
1996 р. – стажування з невідкладної медицини на дошпитальному та шпитальному етапах в медичних установах Нью–Йорка (США): «Successfully completed the emergency medica lservices train the trainers program».

  За період практичної діяльності виконував роботу, яка була пов’язана з забезпеченням оперативних втручань різними засобами анестезійта лікуванням хворих у відділеннях інтенсивної терапії. Проводив знеболювання, інтенсивну терапію та реанімаційні заходи потерпілим та хворим з нейротравмою, політравмою, скелетною травмою, гінекологічною, абдомінальною, торакальною, судинною хірургічними патологіями, а також терапевтичними хворобами і отруєннями. Виконав анестезіологічне забезпечення першій в Києві операції з приводу трансплантації печінки.

1985–1999 рр. – лікар відділення реанімації Київської лікарні швидкої медичної допомоги.
1999–2001 рр. – старший ординатор відділення анестезіології Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
2001–2003 рр. – завідувач відділення анестезіології Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
2001–2006 рр. – анестезіолог (сумісництво) бригади швидкого реагування Українського науково–практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в м. Києві.
2005–2006 рр. –анестезіолог(сумісництво) приватноїклініки «Добробут».
2007–2009 рр. – токсиколог(сумісництво) відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
2009–2010 рр. – завідувач (сумісництво) центру анестезіології, інтенсивної терапії загального профілю та екстракорпоральної детоксикації Комунального закладу Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня».
2013–2014 рр. – лікар (сумісництво) відділення анестезіології та інтенсивної терапії Комунального закладу «Ірпінська центральна міська лікарня».
З 2013 р.– лікар (сумісництво) відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні №8.

Педагогічний досвід
1995–1998 рр. – викладач Українського науково–практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
3 1998 р.– викладач (погодинно й сумісництво) кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПОімені П.Л. Шупика.
В 2006 р. був зарахований на постійне місце роботи на посаду асистента названої вище кафедри.
В 2008 р. був переведений на посаду доцента цієї ж кафедри, де і працює дотепер.

Членство в асоціаціях, комісіях; наукові ступені й звання
З 1986 р. – член Асоціації анестезіологів України. В 1996 р. був секретарем і у 2005 р. – членом правління Київського осередку Асоціації анестезіологів України.
З 2014 р. – член Європейської асоціації анестезіологів.
З 2009 р. – член комісії з наукової роботи вченої ради хірургічного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика.
З 2011 р. – секретар проблемної комісії з анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика.
В 2007 р. – виконавчий директор Української спілки лікування болю.
В 2002 р. захистивкандидатську дисертацію й отримав науковий ступінь к.мед.н. зі спеціальності анестезіологія та інтенсивна терапія.
В 2011 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

Наукова діяльність
Входив до організаційного комітету та приймав участь в вітчизняних і міжнародних з’їздах, симпозіумах, конгресах, конференціях та семінарах. Опубліковано 86 (з них – 5 патентів України) наукових робіт за тематикою: передопераційна підготовка хворих, спосіб визначення інтеракції інтравенозних анестетиків, вплив аналгетиків на імунітет людини, різні засоби реґіонарної та тотальної інтравенозної анестезій, організаційні питання. Є співавтором першого національного підручника «Анестезіологія та інтенсивна терапія».
Був науковим керівником аспіранта кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, який успішно захистив кандидатську дисертацію.

Відзнаки
За медичну та педагогічну діяльність отримавподяку ректора НМАПОімені П.Л. Шупика, заохочення від адміністрації Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги та подяку Посла Сполучених Штатів Америки в Україні.

 

International Journal of Stroke
IJS
Британсько-Український Симпозіум