Тлумачний словник з клінічної токсикології

Вийшов з друку «Тлумачний словник з клінічної токсикології», Марков Ю.І., Недашківський С.М., Лоскутов О.А. «Тлумачний словник за клінічної токсикології» є першим в Україні довідником, в якому наводяться найпоширеніші терміни, що зустрічаються в новітній лексиці з клінічної токсикології. Словник містить понад 1000 слів і словосполучень, у тому числі, що увійшли в українську мову протягом останнього десятиліття.

IMG_0053Словник розрахований на широкий загал медичної спільноти, насамперед, лікарів-інтернів, токсикологів та анестезіологів, а також лікарів загальної практики — сімейної медицини та медицини невідкладних станів.

Видання присвячено двом видатним вітчизняним анестезіологам — професору Шлапаку Ігорю Порфирійовичу (29.09.1943 — 20.09.2015) та доценту Троцевичу Володимиру Олексійовичу (03.04.1936 — 09.02.1994). Розвиток вітчизняної клінічної токсикології нерозривно пов’язаний з цими іменами: В.О. Троцевич у 1986 році створив на базі лікарні швидкої медичної допомоги м. Києва Республіканський центр лікування гострих отруєнь і керував ним упродовж 7 років; І.П. Шлапак був науковим керівником цього центру протягом наступних 11 років. В.О. Троцевич та І.П. Шлапак тривалий час (1988 — 2005 рр.), послідовно один за одним, були головними позаштатними клінічними токсикологами Міністерства охорони здоров’я України. 

Метою цього видання є пояснення змісту та з’ясовування суті поширених термінів у клінічній токсикології з додаванням розширених трактувань. Воно адресовано всім фахівцям, у практиці яких зустрічаються гострі отруєння ліками, алкоголем та його сурогатами, кислотами, лугами, пестицидами, важкими металами, токсичними і подразливими газами, отрутами тваринного і рослинного походження тощо. В кінці словника розмищені додатки, які допомогають орієнтуватись лікареві в питаннях антидотної терапії та сленгових термінах, поширених серед осіб, що вживають психоактивні речовини. 

 

Ознайомитись з іншими виданнями кафедри анестезіології та ІТ можна на сторинці Книги.

 

International Journal of Stroke
IJS
Британсько-Український Симпозіум
Периферична реґіонарна анестезія
Читати книгу 36
Мобільний додаток для Android 56